Metryka

Jensen media GmbH
Hemmerlestraße 4
87700 Memmingen
Phone +49 8331 99188-0
Fax +49 8331 99188-10

Amtsgericht Memmingen, HRB 13349

Josef Urban

Copyright:
Wszelkie teksty, zdjęcia oraz pozostałe opublikowane na stronie internetowej
informacje - o ile nie zaznaczono inaczej - podlegają prawom autorskim Jensen media GmbH, Memmingen. Jakiekolwiek powielanie, rozpowszechnianie,
przechowywanie,
emisja oraz przekazywanie lub odtwarzanie zawartości bez pisemnej zgody
firmy Jensen media GmbH, Memmingen, jest surowo zabronione.

Sąd Okręgowy Hamburg zdecydował wyrokiem z 12.05.1998, że poprzez
umieszczanie albo wprowadzanie łączy, odpowiada sięza treść powiązanych ze s
obą stron. Można tego uniknąć - na podstawie Sądu Okręgowego Hamburg - tylko
poprzez wyraźne zdystansowanie się do treści połączonych stron, lub też całej sieci.
Dla wszystkich tych łączy obowiązuje:

"Chcielibyśmy stanowczo podkreślić, że nie mamy żadnego wpływu na kształt i treść
powiązanych stron sieciowych. Toteż dystansujemy się wyraźnie od wszelkich treści
stron sieciowych połączonych z naszą całą stroną, łącznie z dalszymi ich łączami oraz
innymi powiązanymi mechanizmami. To oświadczenie obowiązuje dla wszystkich
wystepujących na naszej stronie internetowej łączy oraz dla wszystkich treści stron,
do których prowadzą łącza, strzałki oraz pozostałe połączenia."

DE EN PL RU